صدای مشتری

دفتر مرکزی عظیم خودرو
تهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک ۳۷۴

شماره تماس: ۴۲۵۲۴۰۰۰- ۰۲۱
واحد فروش: ۸۶۰۸۰۱۱۴- ۰۲۱
واحد اداری: ۸۸۶۴۳۹۷۶ - ۰۲۱ ، ۸۸۶۴۳۲۸۴- ۰۲۱
شماره فکس: ۴۲۵۲۴۵۰۱- ۰۲۱


ساعت کار مجموعه از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری