42524000

تحویل روز

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش نقدی موجود می باشد.

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش اعتباری موجود می باشد.

شایان ذکر است در صورت درخواست متقاضی جهت بازپرداخت 50% از قیمت خودرو به صورت اقساط همراه داشتن مدارک ذیل مورد نیاز می باشد.

  • مدارک شناسایی معتبر (شناسنامه ، کارت ملی)
  • دسته چک

فروش نقدی خودروهای 2016 عظیم خودرو

جدول فروش نقدی
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹۶,۸۸۰,۰۰۰ ۲۹,۵۳۲,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۶۰,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰ ۲۸,۲۴۸,۰۰۰
هیوندای سوناتا LF
HYUNDAI Sonata LF
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۶۰,۰۰۰
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۷۲۰,۰۰۰ ۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰ ۵۷,۵۵۲,۰۰۰
تویوتا رافور
TOYOTA RAV4
۲,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۳,۶۸۰,۰۰۰ ۴۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۸۸۸,۰۰۰
لکسوس nx200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۴۰,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافخدمات کارگزاری نقدیپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس 180 روز)قیمت تمام شده (بر اساس 180 روز)
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑﮓ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۵,۱۲۱,۴۷۹ ۷۰۲,۱۴۷,۹۴۵ ۱,۵۱۲,۱۴۷,۹۴۵
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۷,۲۶۸,۳۵۶ ۸۰۱,۸۳۵,۶۱۶ ۱,۷۲۶,۸۳۵,۶۱۶
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۹,۹۷۵,۲۸۸ ۹۲۷,۵۲۸,۷۶۷ ۱,۹۹۷,۵۲۸,۷۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۴۶۸,۷۶۷ ۹۹۶,۸۷۶,۷۱۲ ۲,۱۴۶,۸۷۶,۷۱۲
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۳,۳۴۷,۹۷۳ ۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰ ۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۸۰۱,۶۴۴ ۷۸۰,۱۶۴,۳۸۴ ۱,۶۸۰,۱۶۴,۳۸۴
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۸,۲۰۱,۷۸۱ ۸۴۵,۱۷۸,۰۸۲ ۱,۸۲۰,۱۷۸,۰۸۲
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۳,۳۴۷,۹۷۳ ۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰ ۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۰۰۲,۰۵۵ ۹۷۵,۲۰۵,۴۷۹ ۲,۱۰۰,۲۰۵,۴۷۹

فروش اعتباری خودروهای 2016 عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط ۶ ماه۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۴۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴۹,۲۲۰,۰۰۰ ۳۹,۳۷۶,۰۰۰ ۵۰۸,۹۳۴,۸۰۰ ۷۵,۹۶۲,۸۶۷ ۴۲,۴۱۱,۲۳۳
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲۵۵,۵۷۶,۰۰۰ ۱۴۲,۶۹۲,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ۴۷,۰۸۰,۰۰۰ ۳۷,۶۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۸۰۷,۲۰۰ ۷۲,۶۶۰,۱۳۳ ۴۰,۵۶۷,۲۶۷
هیوندای سوناتا LF
HYUNDAI Sonata LF
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۸۰,۰۰۰ ۷۵۰,۶۸۴,۰۰۰ ۱۱۲,۰۴۶,۰۰۰ ۶۲,۵۵۷,۰۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻫیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ ۷۶,۷۳۶,۰۰۰ ۹۹۱,۸۱۲,۸۰۰ ۱۴۸,۰۳۶,۵۳۳ ۸۲,۶۵۱,۰۶۷
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رافور
TOYOTA RAV4
۲,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸۵,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۱۰۱,۰۰۳,۲۰۰ ۱۶۴,۳۳۴,۱۳۳ ۹۱,۷۵۰,۲۶۷
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۸۵۶,۰۰۰ ۲۴۴,۴۶۴,۰۰۰ ۱۳۶,۴۸۸,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس 180 روز)خدماتجمع کل اقساط6 ماه12 ماه
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑگ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۵۴,۱۴۷,۹۴۵ ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸۳۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۱۰,۰۰۰۶۹,۷۹۵,۰۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۱,۸۳۵,۶۱۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۹۵۶,۴۵۰,۰۰۰۱۴۲,۷۵۸,۳۳۳۷۹,۷۰۴,۱۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۱,۵۲۸,۷۶۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰۱,۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰۱۶۵,۱۳۶,۶۶۷۹۲,۱۹۸,۳۳۳
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۶,۸۷۶,۷۱۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰۱۷۷,۴۸۳,۳۳۳۹۹,۰۹۱,۶۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷% ۲۲%۴۷,۷۹۷,۲۶۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۰,۱۶۴,۳۸۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰۷۷,۵۵۰,۰۰۰
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۵,۱۷۸,۰۸۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۴۷۵,۰۰۰۸۴,۰۱۲,۵۰۰
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۴۷,۷۹۷,۲۶۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۵,۲۰۵,۴۷۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰۱۷۳,۶۲۵,۰۰۰۹۶,۹۳۷,۵۰۰