42524000

تحویل روز

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش نقدی موجود می باشد.

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش اعتباری موجود می باشد.

شایان ذکر است در صورت درخواست متقاضی جهت بازپرداخت 50% از قیمت خودرو به صورت اقساط همراه داشتن مدارک ذیل مورد نیاز می باشد.

  • مدارک شناسایی معتبر (شناسنامه ، کارت ملی)
  • دسته چک

فروش نقدی خودروهای 2016 عظیم خودرو

جدول فروش نقدی
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹۶,۸۸۰,۰۰۰ ۲۹,۵۳۲,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۶۰,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰ ۲۸,۲۴۸,۰۰۰
هیوندای سوناتا LF
HYUNDAI Sonata LF
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۶۰,۰۰۰
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۷۲۰,۰۰۰ ۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰ ۵۷,۵۵۲,۰۰۰
تویوتا رافور
TOYOTA RAV4
۲,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۳,۶۸۰,۰۰۰ ۴۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۸۸۸,۰۰۰
لکسوس nx200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۴۰,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافخدمات کارگزاری نقدیپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس 180 روز)قیمت تمام شده (بر اساس 180 روز)
هیوندای توسان
HYUNDAI Tucson
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۹۸۸,۳۲۹ ۷۸۸,۸۳۲,۸۷۷ ۱,۶۹۸,۸۳۲,۸۷۷
سانتافه فول
HYUNDAI Santafe Full
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۹,۷۸۸,۶۰۳ ۹۱۸,۸۶۰,۲۷۴ ۱,۹۷۸,۸۶۰,۲۷۴
سانتافه سوپر فول
HYUNDAI Santafe SuperFull
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۲۸۲,۰۸۲ ۹۸۸,۲۰۸,۲۱۹ ۲,۱۲۸,۲۰۸,۲۱۹
اپتیما نیو فیس
KIA Optima New Face
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۳۳۴,۹۳۲ ۷۵۸,۴۹۳,۱۵۱ ۱,۶۳۳,۴۹۳,۱۵۱

فروش اعتباری خودروهای 2016 عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط ۶ ماه۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۴۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴۹,۲۲۰,۰۰۰ ۳۹,۳۷۶,۰۰۰ ۵۰۸,۹۳۴,۸۰۰ ۷۵,۹۶۲,۸۶۷ ۴۲,۴۱۱,۲۳۳
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲۵۵,۵۷۶,۰۰۰ ۱۴۲,۶۹۲,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط ۶ ماه۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ۴۷,۰۸۰,۰۰۰ ۳۷,۶۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۸۰۷,۲۰۰ ۷۲,۶۶۰,۱۳۳ ۴۰,۵۶۷,۲۶۷
هیوندای سوناتا LF
HYUNDAI Sonata LF
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۸۰,۰۰۰ ۷۵۰,۶۸۴,۰۰۰ ۱۱۲,۰۴۶,۰۰۰ ۶۲,۵۵۷,۰۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻫیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ ۷۶,۷۳۶,۰۰۰ ۹۹۱,۸۱۲,۸۰۰ ۱۴۸,۰۳۶,۵۳۳ ۸۲,۶۵۱,۰۶۷
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رافور
TOYOTA RAV4
۲,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸۵,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۱۰۱,۰۰۳,۲۰۰ ۱۶۴,۳۳۴,۱۳۳ ۹۱,۷۵۰,۲۶۷
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۸۵۶,۰۰۰ ۲۴۴,۴۶۴,۰۰۰ ۱۳۶,۴۸۸,۰۰۰
دانلود
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافخدمات کارگزاری نقدیپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس 180 روز)قیمت تمام شده (بر اساس 180 روز)
هیوندای توسان
HYUNDAI Tucson
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۹۸۸,۳۲۹ ۷۸۸,۸۳۲,۸۷۷ ۱,۶۹۸,۸۳۲,۸۷۷
سانتافه فول
HYUNDAI Santafe Full
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۹,۷۸۸,۶۰۳ ۹۱۸,۸۶۰,۲۷۴ ۱,۹۷۸,۸۶۰,۲۷۴
سانتافه سوپر فول
HYUNDAI Santafe SuperFull
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۲۸۲,۰۸۲ ۹۸۸,۲۰۸,۲۱۹ ۲,۱۲۸,۲۰۸,۲۱۹
اپتیما نیو فیس
KIA Optima New Face
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۳۳۴,۹۳۲ ۷۵۸,۴۹۳,۱۵۱ ۱,۶۳۳,۴۹۳,۱۵۱